📞
25 cze 2024 3 min czytania

Umowa o pozycjonowanie strony internetowej co powinna zawierać?

Umowa o pozycjonowanie strony internetowej co powinna zawierać?
Przewiń do nagłówka

Umowa pozycjonowania strony internetowej to kluczowy dokument, który reguluje zasady współpracy pomiędzy zleceniodawcą a agencją SEO. Dobrze sporządzona umowa może zabezpieczyć interesy obu stron i zapewnić transparentność świadczonych usług.

W artykule omówię, co powinna zawierać taka umowa, aby była kompletna i skuteczna.

Umowa o pozycjonowanie strony - wstęp

Przedmiot umowy powinien jasno określać, na czym polegać będą usługi pozycjonowania SEO danej strony internetowej.

Warto uwzględnić:

 • Optymalizacja strony: Działania mające na celu poprawę struktury strony i kodu strony pod kątem SEO.

 • Tworzenie i zarządzanie linkami: Budowanie i zarządzanie linkami zwrotnymi, które mają wpływ na widoczność stron w wynikach wyszukiwania.

 • Tworzenie treści SEO: Opracowywanie treści zgodnych z zasadami SEO, które będą przyciągać użytkowników i wspierać zwiększanie wyników strony www.

 • Optymalizacje techniczne: Wszystkie zmiany i poprawki wykonywane na stronie (np. pozytywny wynik web core vitals)

Obowiązki agencji seo podczas trwania współpracy

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej powinna zawierać szczegółowy opis obowiązków zarówno agencji SEO, jak i zleceniodawcy:

 • Obowiązki agencji SEO: Agencja SEO zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z ustaloną strategią, regularnego raportowania wyników oraz dostosowywania działań do zmieniających się algorytmów wyszukiwarek internetowych. Ważne jest także, aby agencja unikała praktyk black hat SEO, które mogą skutkować usunięciem serwisu z indeksu wyszukiwarki.

 • Obowiązki zleceniodawcy: Zleceniodawca powinien zapewnić dostęp do serwisu, współpracować przy tworzeniu treści oraz dostarczać niezbędne informacje i materiały.

Wynagrodzenie i rozliczenia za pozycjonowanie strony internetowej

Wynagrodzenie za usługi może być ustalane na różne sposoby:

 • Abonament miesięczny: Stała miesięczna opłata za świadczenie usług SEO. Obecnie formą rozliczenia jest miesięczny abonament z ewentualną premią za uzyskany wynik.

 • Wynagrodzenie za osiągnięcie określonego rezultatu: Płatność uzależniona od osiągnięcia określonych pozycji w wynikach wyszukiwania.

 • Zlecenie jednorazowe: Wynagrodzenie za konkretne zadania, jak optymalizacja strony czy kampania linków.
💡
Rozliczenia powinny być szczegółowo opisane w umowie, uwzględniając terminy płatności oraz sposób ich realizacji.

Czas trwania i wypowiedzenie umowy za usługi pozycjonowania

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej może być zawarta na czas określony lub nieokreślony:

 • Czas określony: Umowazawieranana konkretny okres, np. 12 miesięcy. W przypadku umowy na czas określony, należy jasno określić warunki jej przedłużenia lub zakończenia.

 • Czas nieokreślony: Umowa zawarta bez określonego terminu końcowego, z możliwością wypowiedzenia. Umowa może zostać zawarta z okresem wypowiedzenia, zazwyczaj wynoszącym miesiąc.
📒
Warunki wypowiedzenia umowy powinny być jasno określone, w tym okres wypowiedzenia oraz ewentualne konsekwencje finansowe.

Raportowanie i monitoring pozcycjonowanej strony www

Agencja SEO powinna regularnie raportować wyniki swoich działań:

 • Comiesięczne raporty z wykonanych prac: Szczegółowe informacje o osiągniętych wynikach, takich jak pozycja strony w wynikach wyszukiwania, ilość ruchu na stronie czy skuteczność poszczególnych fraz.

 • Monitoring wyników: Stałe monitorowanie i analizowanie wyników pozycjonowania, aby na bieżąco dostosowywać strategię SEO.
Raportowanie i monitoring pozcycjonowanej strony www

Zabezpieczenie interesów stron

Umowa powinnazawieraćzapisy chroniące interesy obu stron:

 • Zobowiązania umowne: Zobowiązania agencji SEO do stosowania etycznych praktyk SEO oraz przestrzegania wytycznych wyszukiwarek internetowych.

 • Odpowiedzialność za szkody: Zasady odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z działań SEO. Agencja SEO powinna brać odpowiedzialność za swoje działania i w razie dokonania szkód w majątku klienta, naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą.

 • Kara umowna: Określenie kar umownych za naruszenie warunków umowy, np. za opóźnienia w realizacji usług.

 • Zapis o poufności: Ochrona poufnych informacji przekazywanych między stronami.

Postanowienia końcowe

W postanowieniach końcowych umowy powinny znaleźć się zapisy dotyczące:

 • Rozwiązywania sporów: Sposoby rozwiązywania ewentualnych sporów, np. mediacje, arbitraż.

 • Prawo właściwe: Określenie prawa, które będzie regulować umowę, np. przepisy prawa cywilnego.

 • Zmiany w umowie: Warunki dokonywania zmian w umowie, które wymagają zgody obu stron.

 • Rozstrzyganie rozprawy sądowej: Warto wskazać sąd, do którego będziemy mieli bliżej w razie takiej ewentualności.

Umowa o pozycjonowanie strony internetowej - podsumowanie

Umowa o pozycjonowanie strony internetowej to dokument, który powinien być precyzyjnie i szczegółowo przygotowany. Dzięki temu można uniknąć nieporozumień i zabezpieczyć interesy zarówno zleceniodawcy, jak i agencji SEO.

Pamiętaj, aby przed zawarciem umowy dokładnie przeanalizować wszystkie jej zapisy i w razie potrzeby skonsultować się z prawnikiem.

Warto zatem dokładnie przygotować i przeanalizować wszystkie zapisy, aby umowa o pozycjonowanie strony internetowej była kompleksowa i satysfakcjonująca dla obu stron.

Rejestracja udana! :D
Witam ponownie.
Zasubskrybowano.
Twój link wygasł!
Sprawdź email, żeby się zalogować.
Zaktualizowanao informacje.
Aktualizacja danych nie powiodła się.